Capitalul Social

Capitalul Social al unei Banci

OUG 99/ 6 Decembrie 2006

Privind institutiile de credit si adecvarea capitalului de banca

PC- Participatiune Calificata > 10%
P- Participatiune >20%
CM -Capital Minim > 8 milioane Euro echivalent in lei
AN – Actiuni Nominative Emise – Numai 
BOD – Board of Directors cu reputatie si experimental adecvata , minim 2 persoane pentru autorizarea BNR
AP- Activitate Preponderenta pe teritoriul Romaniei
PD – Prezentarea in Detaliu a tuturor Participatiunilor Calificate
PC- Participatiunea Calificata – direct ,indirect,control ,accord scris ,gaj ,drept de uzufruct
PA – Planul de Activitate – necesar pentru autorizarea BNR – tipuri de activitati propuse, structura organizatorica, elements de practical prudentiala, Detalii de organizare, etc.
IoPC – Intentia de obtinere a unei Participatiuni Calificate ( pentru >10%) de catre o persona trebuie anuntata la BNR prin Notificare
IoP – Intentia de obtinere a unei Participatii ( >20%, >33%, >50%) din 
Capitalul Social al Bancii sau din drepturile de vot trebuie Notificata la BNR 
IrPC – Intentia de renuntare la o Participatie Calificata ( pentru reducerea sub 10% ) se Notifica BNR conform Procedurii de Notificare
IrP – Intentia de renuntare la o Participatie ( sub 20% , sub 33%, sub 50% ) se Notifica BNR conform Procedurii de Notificare
AUT – Autorizarea IC ( Institutiei de Credit- a Bancii) de catre BNR se face in maxim Patru luni de la depunerea Documentatie Complete la BNR. BNR poate sa ceara orice documente suplimentare considera de cuviinta din partea IC.